logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: http://aix-scientifics.net/en/language.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [printed: 25.09.2018 13:42]
Copyright © 1997-2018   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 14th of July 2016)
Imprint | Policy | Search mask